facebook
제목 2014 보성차밭 빛축제
2014 Green Tea Plantation Lighting Festival from Jung Ho Park on Vimeo.

 
 
 
 
TV Spot 20초
201보성차밭 빛축제
2014 Green Tea Plantation Lighting Festival
일시 : 2013. 12. 13 ~ 2014. 2. 2
장소 : 전남 보성군 회천면 영천리 (봇재다원~다향각)
기념식 : 2013. 12. 13(금) 17:30 다양각
점등시간 : 평일 17:30~10:30, 주말 17:30~24:00더 잘 할 수 있었는데
하루 만에 만들어 달라고 해서 후딱 만들었네요

하루 만에 만들고 녹음들어 간 것도 기적
 
 
 
영상 제작 :
박정호PD
010-3332-4521
jsad2011@naver.com
 
 
 
 
 

  1   2   3